Відділ процесів горіння та газифікації вугілля (ПГГВ)

Напрямки діяльності відділу ПГГВ:

  • розроблення нових технологій спалювання та газифікації вугілля та альтернативних палив в ЦКШ та потоці для енергетичних об’єктів для зменшення споживання природного газу при виробництві теплової та електричної енергії,
  • створення нових методів термічної переробки вугілля та відходів вуглезбагачення, в тому числі в різних модифікаціях киплячого та щільного шару, для промислових та комунальних котлоагрегатів малої та середньої потужності, розробку їх конструкцій та методів теплового розрахунку;
  • вивчення процесів спалювання та газифікації твердого палива різного походження та ступеня метаморфізму з метою використання технологій газифікації для отримання синтез-газу (SG);
  • залучення до паливної бази теплової та комунальної енергетики альтернативних твердих палив, в тому числі твердих побутових відходів/RDF, та вибір технологій для їх ефективного використання.
Список співробітників:

ТОПАЛ Олександр, к.т.н., с.н.с., завідувач відділу

ДУДНИК Олексій, к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник

ГАПОНИЧ Людмила, к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник

МАКАРЧУК Володимир, к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник

ГОЛЕНКО Ірина, к.т.н., старший науковий співробітник

КОБЗАР Сергій, к.т.н., старший науковий співробітник

ФІЛАТОВ Володимир, к.т.н., старший науковий співробітник

СОКОЛОВСЬКА Ірина, к.т.н., науковий співробітник

ЛЮБАРЕЦЬ Максим, молодший науковий співробітник

ПРОЦКО Олексій, молодший науковий співробітник

КОРНІЄНКО Володимир, провідний інженер

ЮРЧЕНКО Максим, інженер 1 категорії

ПРИЩЄПОВ Євген, інженер 1 категорії

КОРНІЄНКО Олександр, інженер 1 категорії