Публікації


1. O. Topal, I. Holenko, I. Diakun. Determination of porous structure parameters of coal particles to describe thermal conversion processes. E3S Web of Conferences109, 00101 (2019) Essays of Mining Science and Practice 2019 https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910-00101.

2. Singh H., Yadav R., Farooqui S., O. Dudnyk, Sinha A.K. Nanoporous nickel oxide catalyst with uniform Ni dispersion for enhanced hydrogen production from organic waste. International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44., P. 19573-19584. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.05.203

3. Volchyn I., Haponych L., Przybylski W. Current state and forecast of sulfur dioxide and dust emissions at thermal power plants of ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (5): 087 – 093. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-5/087

4. Дудник О. М., Соколовська І. С. Розроблення процесів конверсії твердих органічних відходів в збагачений воднем синтез-газ для відновлювано-водневої енергетики та паливно-комірчаних енергетичних установок / Монографія «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» за заг. ред. акад. НАН України Ю. М. Солоніна. – Київ: Видавницто КІМ, 2018.– С. 46–56. http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/Book_printVer.pdf

5. І.А. Вольчин, Л.С. Гапонич, І.П. Згоран. Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій. Наукові праці НУХТ. 2018. том 24, № 4. с. 154-168. https://doi.org/10.24263/2225-2924-2018-24-4-18

6. І.А. Вольчин, Л.С. Гапонич. Викиди діоксиду вуглецю на українських вугільних теплових електростанціях. Наукові праці НУХТ. 2018. том 24, № 6. с. 131-142. https://doi.org/10.24263/2225-2924-2018-24-6-17

7. Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І. Нормативне регулювання, сучасний стан поводження та перспективи енергетичного використання твердих побутових відходів в Україні // Проблеми загальної енергетики, 2019, № 3 (58), С. 45–54. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.045

8. Вольчин І. А., Гапонич Л. С. Викиди парникових газів на українських теплових електростанціях // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2019 – № 4. – С. 49–57. https://doi.org/10.33070/etars.4.2019.01.

9. Вольчин І. А., Гапонич Л. С. Оцінка викидів забруднюючих речовин на електростанціях України // Проблеми загальної енергетики, 2019, № 4 (59), С. 45–53. https://doi.org/10.15407/pge2019.04.045

10. Топал О. І., Голенко І. Л., Гапонич Л. С., Вифатнюк В. Г. Використання промислових відходів збагачення коксівного вугілля для виробництва електроенергії // Углехимический журнал. – 2019. – №4. – С. 24 – 32. DOI: 10.31081/1681-309X -2019-0-6-24-32. https://www.ukhin.org.ua/images/annotation/2019-6-ukr.pdf

11. Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Застосування технологій парогазових енергетичних установок з внутрішньоцикловою газифікацією твердого та рідинного видів палива у світовій енергетиці та перспективи їх впровадження в Україні // Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 3 (58), C. 37–44. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.037

12. Кобзар, С. Г., Топал, О. І., Гапонич, Л. С., & Голенко, І. Л. (2021). Дослідження процесу сумісного спалювання природного газу з RDF в модельній камері згоряння. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (4), 67–73. https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248946

13. Volchyn I., Haponych L., Bizek V. Emissions of sulfur dioxide and dust at coal power plants of Ukraine. Environmental Problems. 2021; V. 6, Number 3: pp.145-153. DOI: 10.23939/ep2021.03.145

14. Topal, I. Holenko, M. Yurchenko. The use of experience of Circulating Fluidized Bed to design medium steam boiler for burning coal washering wastes and RDF in Ukraine. Енерготехнології та ресурсозбереження. – №4. – 2020. – С. 20–29. https://doi.org/10.33070/etars.4.2020.02

15. Топал О. І., Голенко І. Л., Гапонич Л. С. Вибір технологій термічної утилізації твердих побутових відходів та альтернативних палив для енергетичного сектору України. Наукові праці НУХТ. – Том 26, № 6 – 2020. – С. 115-123. DOI: 10.24263/2225-2924-2020-26-6-13

16. Топал О., Гапонич Л., Голенко І. Вибір технологій термічної утилізації твердих побутових відходів та альтернативних палив для енергетичного сектору України. Наукові праці НУХТ. – Том 26, № 6 – 2020

17. Topal O., Holenko I., Haponych L.Clean Utilization of Municipal Solid Wastes and Alternative Fuels Derived from it. Environmental problems 2020, Т.5, №4, рр. 202–209. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/nov/22397/3.pdf

18. Кобзар С.Г.,Топал О.І.,Гапонич Л.С., Голенко І.Л.. Дослідження процесу сумісного спалювання палива з твердих побутових відходів в модельній камері згоряння. Електронне моделювання. 2020. Т.42. №6. С.74–92. https://www.emodel.org.ua/en/archive/2020/42-6/42-6-5

19. Буляндра О.Ф., Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І. Перспективи використання палива з твердих побутових відходів на ТЕЦ цукрових заводів. Наукові праці НУХТ. – Том 26, № 3 – 2020. – С. 137-147. Інд. с. 92–97. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.15

20. Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І. Перспективи використання SRF та RDF на цементних заводах України. Екологічні науки. – 2020. –№30. – С. 92–97. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.15

21. Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Розвиток світового ринку енергоустановок на паливних елементах. Створення нормативної бази водневої енергетики. Проблеми загальної енергетики. – 2020. – Вип. 1 (60) . – 8 c.