Бухгалтерія та плановий відділ

Основні завдання, що стоять перед бухгалтерією та плановим відділом:

  • формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності;
  • керівникам, засновникам і власникам майна організації, а також зовнішнім;
  • інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;
  • забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов’язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативів і кошторисів;
  • запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.