Лабораторія паливних проблем енергетики

Лабораторія паливних проблем енергетики, створена рішенням Вченої ради Інституту (протокол засідання Вченої ради ІВЕ №15 від 19.12.2012 р., наказ №2 від 03.01.2013 р.).

Основними напрямами її діяльності є:

  • промислові випробування процесів пиловидного спалювання твердих палив, в тому числі виготовлення, пилоприготування та спалювання паливних сумішей;

  • вдосконалення методів інженерного розрахунку котельного обладнання і розрахунку технологічно та екологічно оптимального складу паливних сумішей для підвищення ефективності паливовикористання;
  • розроблення напрямів оптимізації паливозабезпечення теплових електростанцій та розширення їх паливної бази в умовах виникнення гострого паливного дефіциту та стрибкоподібного подорожчання природного газу, нормативно-технічної документації з якості вугілля;
  • розроблення і впровадження методів переведення антрацитових котлоагрегатів ТЕС і ТЕЦ на спалювання вітчизняного газового вугілля та паливних сумішей на його основі, оптимізацію витрат на відпуск теплової та електричної енергії.
Список співробітників:

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола, д.т.н., с.н.с., завідувач відділу

ПРОВАЛОВ Олексій, к.т.н., старший науковий співробітник

КОСЯЧКОВ Олексій, к.т.н., старший науковий співробітник

ДУЛІЄНКО Сергій, молодший науковий співробітник

МОНАСТИРЬОВА Тетяна, молодший науковий співробітник

РОСКОЛУПА Анатолій, провідний інженер