Лабораторія паливних проблем енергетики

Лабораторія паливних проблем енергетики, створена рішенням Вченої ради Інституту (протокол засідання Вченої ради ІВЕ №15 від 19.12.2012 р., наказ №2 від 03.01.2013 р.).

Основними напрямами її діяльності є:

  • промислові випробування процесів пиловидного спалювання твердих палив, в тому числі виготовлення, пилоприготування та спалювання паливних сумішей;

  • вдосконалення методів інженерного розрахунку котельного обладнання і розрахунку технологічно та екологічно оптимального складу паливних сумішей для підвищення ефективності паливовикористання;
  • розроблення напрямів оптимізації паливозабезпечення теплових електростанцій та розширення їх паливної бази в умовах виникнення гострого паливного дефіциту та стрибкоподібного подорожчання природного газу, нормативно-технічної документації з якості вугілля;
  • розроблення і впровадження методів переведення антрацитових котлоагрегатів ТЕС і ТЕЦ на спалювання вітчизняного газового вугілля та паливних сумішей на його основі, оптимізацію витрат на відпуск теплової та електричної енергії.