Відділ енерготехнологічного використання твердого палива
Роботи відділу спрямовані на розробку: 
  • фізико-технічних та хімічних технологій очистки від забруднюючих речовин газового вугілля Західного Донбасу з метою розширення паливної бази теплофікаційних та електрогенеруючих котлоагрегатів України; 
  • нових екологічно чистих технологій пиловугільного спалювання вугілля на ТЕС України; 
  • технологій спільного спалювання пилоподібного твердого палива різного ступеня метаморфізму; – комплексне вирішення енергетичних та екологічних проблем промислових підприємств України.