Публікації


1. Вольчин И.А., Коломиец А.М., Ращепкин В.А. Альтернативное решение для реконструкции электрофильтров угольных ТЭС. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2017. № 3. с. 49-55.

2. Квіцинський В. О., Кривошеєв С. І., Марущак С. В. Вплив пористої структури коксу на швидкість реакцій горіння. Стаціонарна модель. Углехимический журнал. 2017, № 6, с.16–28.

3. Volchyn I.A. Kolomiets A.M. Use of ammonia semidry technology for flue gas desulfurization in coal power plants. Science and Innovation. 2017, Vol. 13. – Iss. 4. – p. 19-26. DOI: 10.15407/scine13.04.19. (Scopus)

4. Вольчин І.А., Мезін С.В., Ясинецький А.О. Дослідження поглинання діоксиду сірки амоніаком у газовій фазі. Екологічні науки, 2018, №1 (20), Том 1. – с. 104-108. http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/1/part_1/1-1_2018.pdf.

5. Вольчин И.А., Ращепкин В.А. Особенности очистки дымовых газов в мокрых скрубберах с трубой Вентури в условиях избыточного орошения. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2018. № 3. – С. 41-49. DOI: 10.33070/etars.3.2018.05.

6. Макарчук В.Н., Квицинский В.А., Кривошеєв С.І., Хилько І.М., Фатеєв А.І. Теплофізичні та кінетичні характеристики горіння солоного вугілля. Углехимический журнал. 2018. № 2. С. 18-25.

7. Вольчин І.А., Гапонич Л.С., Згоран І.П. Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій. Наукові праці НУХТ. 2018. Том 24, № 4. – С. 154-168. DOI: 10.24263/2225-2924-2018-24-4-18.

8. Volchyn I., Raschepkin V., Yasynetskyi A. Flue gas dedusting in Venturi scrubbers at the thermal power plants. Environmental Engineering and Management Journal, 2018, Vol. 17, No 11. – P. 2515-2525. http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/vol17/full/no11/1_79_Volchyn_14.pdf (WEB of Science)

9. Коломієць О.М. Огляд технологій зменшення викидів оксидів азоту на вугільних теплових електростанціях. Енерготехнології та ресурсозбереження. 2019. № 1. С. 50-59. DOI: 10.33070/etars.1.2019.05.

10. Вольчин І.А. Гапонич Л.С. Викиди парникових газів на теплових електростанціях України. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2019. № 4. – С. 3-12. DOI: 10.33070/etars.4.2019.01.

11. Вольчин И.А., Ращепкин В.А. Оценка влияния электрического ветра на эффективность улавливания дисперсных частиц в потоке дымовых газов в электростатических фильтрах. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2019. № 4. – С. 41-49. DOI: 10.33070/etars.4.2019.01.

12. Вольчин І.А. Гапонич Л.С. Оцінка викидів забруднюючих речовин при спалюванні палива на теплових електростанціях України. Проблеми загальної енергетики. 2019, 4(59): 45-53. DOI: 10.15407/pge2019.04.045.

13. Вольчин І.А., Кривошеєв С.І. Про регулювання викидів забруднюючих речовин від середніх спалювальних установок на газомоторних компресорах нафтогазової галузі України. Екологічні науки, 2020. – № 1 (28). – c. 24-28. DOI: 10.32846/2306-9716/2020.eco.1-28.3

14. Volchyn I.A., Mezin S.V., Yasynetskyi A.O. Peculiarities of absorption of sulfur dioxide and nitrogen oxide in suspensions and solutions of manganese compounds. Energy Technologies and Resource Saving. 2020. No. 4. pp. 49-56. DOI: 10.33070/etars.4.2020.06

15. Kolomiets O.M. Modeling of the Oxidation of Nitrogen Oxides by Ozone. Energy Technologies and Resource Saving. 2020. No. 4. pp. 56-62. DOI: 10.33070/etars.4.2020.06

16. Квіцинський В.О., Кривошеєв С.І., Марущак С.В. Застосування моделі деревоподібної пористої структури для оцінки температури займання частинки вуглецевого залишку. Вуглехімічний журнал, 2020. № 6. – С. 17-27. DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-6-17-27.

17. Вольчин І.А. Ращепкін В.А. Моделювання процесу очищення запиленого газового потоку в рамках кінематичної моделі взаємодії дисперсних частинок та крапель у мокрому скрубері. Енерготехнології та ресурсозбереження. 2021. № 3, 84-98. DOI: 10.33070/etars.3.2021.07

18. Volchyn I. A., Kolomiets O.M., Mezin S.V., Yasynetskyi A.O. Study of the Oxidation Process of Nitrogen Oxides by Ozone. Energy Technologies and Resource Saving. 2021. No. 4. pp.62-70. DOI: 10.33070/etars.4.2021.06.

19. Volchyn I., Haponych L., Bizek V. Emissions of Sulfur Dioxide and Dust at Coal Power Plants of Ukraine. Environmental Problems, 2021, Vol. 6, No. 3, 145-153. DOI: 10.23939/ep2021.03.145.

20. Volchyn I.A., Haponych L.S., Przybylski W.Ja. Current state and forecast of sulfur dioxide and dust emissions at thermal power plants of Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 5, P. 89-95. DOI: 10.33271/nvngu/2021-5/087. (Scopus)

21. Volchyn I., Kryvosheiev S., Yasynetskyi A. Zaitsev A., Samchenko O. Selective Non-Catalytic Reduction of Nitrogen Oxides in the Production of Iron Ore Pellets. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 1, P. 131-137. DOI: 10.33271/nvngu/2022-1/088. (Scopus)

22. Череватський Д.Ю., Вольчин І.А. Довгострокові фактори і тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Економіка промисловості. 2022, 1(97): 5-31. DOI: 10.15407/econindustry2022.01.005.