Відділ енерготехнологічного використання твердого палива
Роботи відділу спрямовані на:  

  • розроблення екологічно чистих технологій пиловугільного спалювання вугілля на ТЕС України;
  • розроблення технологій спільного спалювання вугілля, біомаси та інших альтернативних палив в котлоагрегатах різної потужності;
  • розроблення технічних рішень зниження генерації оксидів азоту в пиловугільних котлоагрегатах, в тому числі за рахунок оптимізації роботи пальникових пристроїв;
  • комплексне вирішення енергетичних та екологічних проблем промислових підприємств України;
  • розроблення фізико-технічних та хімічних технологій очищення від шкідливих компонентів вугілля Західного Донбасу з метою розширення паливної бази конденсаційних та теплофікаційних потужностей ТЕС і ТЕЦ України.