Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

Для реалізації наукових задач в ІТЕТ НАН України створено комплекс лабораторних, дослідно-експериментальних та пілотних установок для підготовки твердого палива до термічної переробки, проведення стандартних аналізів палива, дослідження його фізико-хімічних властивостей, для спалювання, піролізу та газифікації твердого палива в різних модифікаціях киплячого шару, потоці та щільному шарі, дослідження процесів очищення димових газів від забруднюючих речовин, а саме:

• дільниця з підготовки твердого палива до термічної переробки (дроблення, розмел, розсів, сушіння);

• устаткування для проведення стандартних аналізів твердого палива;

• лабораторні установки РСК-І-Д, РСК–ІІ-Д, УДПЕ-2,5, „Піроліз”, „Поверхня”, установка з дослідження мікроциклонного методу пилоочищення;

• дослідно-експериментальні установки – ЦКШ–0,02, Ф-0,05-ЦКШ;

• пілотні установки – КФШ–0,2, ВГП–100, ГСП–0,1, „Плазма”;

• прилади для проведення теплотехнічних вимірювань та випробувань на працюючих котлоагрегатах та лабораторних установках (газоаналізатори ULTRAMAT 23 („Siemens”), Quintox 9106, Термит-5000, Гамма-100, „Vario+”, Testo-350 з сенсорами вимірювання концентрацій основних складових димових газів енергетичних установок: CO, CO2, SO2 та NOx, іономіри И-160МИ з електродами вимірювання pH, Сa2+, NH4+, NO3-, аналогово-цифрові перетворювачі для неперервного вимірювання температури; диференційний манометр Testo, комплекс ізокінетичного відбору проб твердої фази, комплекс для вимірювання швидкості газу в трубопроводах, пірометри);

• робоча станція itcomp:

• лабораторний стенд для отримання деревного вугілля;

• дослідно-експериментальна установка для отримання водню з органічних палив;

• оптичний пристрій для визначення параметрів газодисперсних високотемпературних потоків стосовно енергетичних установок;

• хімічне устаткування для аналізів сорбентів та продуктів десульфуризації;

• експериментальна установка для дослідження режимів ібриднихтаційн в циркулюючому киплячому шарі;

• установка газифікації біопалив та твердих органічних відходів в рухомому щільному шарі продуктивністю щодо горючого газу до 6 нм3/год;

• установка для досліджень паливних елементів;

• установка дослідження конверсії твердого палива.

• експериментальна установка для дослідження процесу напівсухого очищення димових газів від діоксиду сірки та оксиду азоту;

• установка для дослідження процесу мокрого газоочищення;

• установка для дослідження процесу зв’язування забруднюючих речовин сорбентами в газовому середовищі змінного складу;

• експериментальна установка „Температура” для дослідження процесів запалення та горіння частинок пиловидного палива;

• експериментальна установка „Турбулентність” для дослідження аеродинаміки руху частинок турбулентних газодисперсних потоків у ЦКШ (холодний стенд);

• оптичний прилад для визначення параметрів частинок у турбулентних газодисперсних потоках та програмне забезпечення до нього;

• експериментальний стенд для визначення вмісту солей лужних металів у розчинах.

Серед наявного обладнання можна навести наступні приклади сучасних високотехнологічних експериментальних стендів:

• Експериментальний стенд дослідження процесів горіння та газифікації твердого палива в потоці ВГП-100 тепловою потужністю 10 МВт

• Експериментальний стенд дослідження процесів мокрого та сухого очищення димових газів продуктивністю 100 м3/год.

• Експериментальний стенд ЦКШ-0,02 для дослідження режимів спалювання/газифікації твердого палива у циркулюючому киплячому шарі продуктивністю до 20 кг/год.

• Експериментальна установка для перевірки новітніх нанокаталізаторів конверсії летучих біомаси у водень тепловою потужністю до 1 кВт.

Експериментальна установка для дослідження аеродинаміки двофазних потоків у проточно-циркуляційному реакторі («холодна» модель; висота 4,5 м; D=100 мм)


Повернення до списку